KIK konverents Pärnu Raeküla Koolis


Igal kevadel, õppeaasta lõppedes, on saanud Pärnu Raeküla Koolis traditsiooniks läbi viia KIK kevadkonverents, kus iga klassi õpilased teevad kokkuvõtvaid ettekandeid õppekäikudel nähtust. Iga klass valmistab ette ettekande, mis annab kõige paremini ülevaate osaletud õppeprogrammist. Kuna keskkonnateemalistes õppeprogrammides osalevad koolis kõik kooliastmed, siis on ka konverents jaotatud kolme ossa - I, II ja III kooliaste. Ettekannete vahele vaadatakse videoklippe aasta loomadest ja lindudest, tehakse lühiviktoriine ning esitatakse üksteisele küsimusi. Konverents lõppeb ühise kringli söömisega kooli hoovil.