1. klassid uurisid Pernova haridusekeskuses organismide rühmasid


2018. aasta KIKi projekti raames toimus aprillis esimeste klasside õpilastele külaskäik Pernova majja. Seal sai uuritud  „Organismide rühmasid“.
Kohe ette rutates peab ütlema, et õppepäev oli lastele väga meeldejääv ja tore.
Õppepäev Pernovas algas sellega, et lastele jagati sedelid, kuhu oli märgitud kas siis looma või taime nimetus, mida või keda  pidi loodusmajast üles leidma.  Alustati uurimist  elusloomade ruumist. Esimesed õnnelikud said oma looma või lindu juba lähemalt vaadelda. Seejärel asuti ringkäigule majja. Jõudsime hästi vahva näituse juurde. Välja oli pandud ühe loodusuurija linnumunade kollektsioon. See oli põnev juba selle poolest, et need munad olid sellisena säilinud mitukümmend aastat. Õppepäeva juhendaja rõhutas, et tänapäeval ei tohi enam lindude pesadest munasid endaga kaasa võtta. 
Nii liikusime majas aina ringi ja järjest leidsid lapsed üles sedelitele kirjutatud loomad, linnud, kalad, putukad ja taimed.
Edasi asusid lapsed juba väikesele teadustööle. Õpilastele anti paberid, kuhu pidid kirjutama uuritud organismi kohta fakte, mida nad teada said. Näiteks millega antud organism hingab, kus ta elab, mida sööb jne.
Kui kirjatööd lõpetatud ning juhendajatele ettkantud astusime edasi õppeklassi. Õpilased jagunesid rühmadesse vastavalt sellel, mis värvi oli tema sedel. Iga rühm sai kasutada tahvelarvuteid. See tekitas väga palju elevust. Lastele anti erinevate loomade, lindude pilte. Kasutades äppi „EestiAsi“ leidsid õpilased pildi järgi vastava organismi. Eriti põnev oli kuulata erinevate lindude ja loomade hääli.
Nii vahvalt see õppepäev siis lõppeski.

Kommentaarid