Kodukoha puud läbi aasta

Raeküla kooli 1.klassid osalesid sellel õppeaastal programmis „Kodukoha puud läbi aasta“. Puude tundmaõppimine kulges mitmes etapis. Eeltööna kogusime lastega kooli- ja koduümbrusest erinevate puude lehti, kuivatasime neid ja valmistasime kiletatud õppematerjali tuntumatest puudest. Ülejäänud lehti kasutasime joonistamiseks ja meisterdamiseks. Kahel õppepäeval, sügisel ja kevadel, käisid meil külas õpetajad Kabli looduskeskusest. Klassid jaotati gruppideks ja esmalt tutvuti lähemalt puudega, mis kasvavad otse koolimaja ümber. Lisaks teaduslikumale jutule said lapsed mängida erinevaid
puude tundmist kinnistavaid liikumismänge. 

Esimene õppekäik lõppes sellega, et lapsed pidid valima enda klassile puu, mida järgneva aasta jooksul jälgida ja uurida. Uurimise tulemused pidid nad kandma puu passi. Jälgida tuli, millised muutused toimuvad puuga aasta jooksul, kes on puu naabrid ja allüürilised. Hinnata tuli ka puu vanust ja suurust. Selle käigus õppisid lapsed mõõtma puu kõrgust „karjapoisi meetodil“. Nähtut kinnistati ka klassiruumis Hendrik Relve õppefilmi vaatamisega.  
Kevadisel õppepäeval jalutasime Raeküla metsas ning lisaks puudele pööras juhendaja tähelepanu ka sellele, millised muutused ja miks leiavad aset looduses laiemalt. Näiteks vaatlesime lähemalt leheprahist välja piiluvat punast karikseent, rähni sepikoda ja vastärganud sipelgaid oma pesas askeldamas. 
Mõlema õppekäigu üheks eesmärgiks oli ka keskkonnateadliku ja vastutustundliku käitumise kujundamine. Nende õppekäikude kaudu said lapsed teada, et õppida võib kõikjal ja õpetajad leidsid kinnitust, et laste loodushuvi suurendamiseks oleks selliseid programme läbi viia vaja ka edaspidi.

Kommentaarid