Raeküla kooli 2. klassid Pernova Loodusmajas ilmavaatlusi tegemas


Igapäevaselt vajavad inimesed ilmaennustusi, et otsustada, kuidas riietuda või millal kas ja kuhu minna. Ilmaennustused on eriti olulised äärmuslike ilmaolude puhul. Novembris on meie ilmastik kõige muutlikum. Lõõtsuv tuul kannab kohale pilvi ja sadu. Päikest näeme sel ajal vähe. Järsult kasvab tormiste ilmade aeg. Ilm erineb hommikul ja õhtul ning homne ilm ei ole sama mis eile. Ilma iseloomustavad antud ajahetkel vaid sellele kohale temperatuur, tuulekiirus- ja suund, sademed ja pilvisus.

Novembrikuu jooksul külastasid 2. klasside õpilased Pernova Loodusmaja ja osalesid KIK-i projektis „Ilmavaatlus“.  Loodusmajja jõudes ootas meid sõbralik personal, kes juhatas meid õpperuumi.

Esialgu viidi läbi põhjalik tutvustus ja instrueerimine, kus tutvuti erinevate ilmavaatlusaspektidega. Uuriti kätteantud töölehte ja selgitati järgnevat töökäiku. Koos vaadati läbi uued tingmärgid, mõisted ning põnevad näited erinevate vahendite kaudu (interaktiivsed veebilehed, videod ja pildid). Õpilased olid positiivselt meelestatud ja töötasid innukalt kaasa, teema köitis ning oli igati huvipakkuv.

Instrueerimine selja taga ja õpetussõnad kõrva taha pandud suunduti edasi õue, et õpitud teadmisi ka praktikas rakendada. Õues uuriti termomeetrit, mõõdeti lumekatte paksust, tuule suunda, sademete hulka jms, seejuures täideti ka kätte antud tööleht, et kõik vaatlustulemused ka paberil kajastada. Abiks vaatlustulemuste märkamisel ja märkimisel olid Pernova Loodusmaja kaks toredat õpetajat.

Kui vaatlustulemused olid edukalt paberile kantud, suunduti taaskord klassiruumi, et tulemused üheskoos veelkord üle vaadata. Samuti tehti üheskoos kokkuvõte saadud ilmavaatluse tulemustest. Tunni ja õppetöö lõpetamiseks kinnistati teadmisi veel tahvelarvutite abil, kus uuriti ilmaprognoose- õpiti kuidas leida erinevate linnade/riikide ilmaprognoose ja mitme päeva ilmaennustusi. Samuti vaadati ja uuriti, kuidas tähistatakse erinevaid tingmärke ilmaennustusportaalides.

Oli väga tore ja õpetlik õppekäik.


2.c klassi õpetaja Kritty Lääts

Kommentaarid