3. klasside Linnupäev Kablis

Tore on korraldada teistmoodi õppimist, kui selleks on olemas võimalused. Heast pealehakkamisest ja suurest soovist jääb teinekord vajaka, sest kõik ettevõtmised nõuavad ju kulutusi. Siinkohal tulebki appi KIK, mis aitab väärt ideedel elustuda. Raeküla koolis on see hea abiline aidanud teostuda järjekordsel toredal loodusõppe programmil. Sedakorda saavad õpilased rohkem tundma kodukoha loodust. Klassiti  tutvutakse lähemalt erinevate teemadega, kolmandad klassid külastasid Kabli linnujaama ning uurisid lindude elu ja rände saladusi.

Linnupäev Kablis kestis  terve koolipäeva. Aovalguses suundus bussitäis kolmandikke Kabli poole. Juba teel algas õppetund, sest bussis on kõige parem õppida. See on nagu liikuv klassituba, mille akendest avaneb suurepärane  vaade põldudele, puude latvadesse ja metsaveerde. Kõikjalt sealt on õppida, kui silmad nutivahendis kinni pole.

Kablis said lapsed näha Eesti kõige väiksemat lindu-pöialpoissi, eriti põnev oli näha porri, keda muidu kohtab ainult metsas. See inimpelglik lind ei satu just tihti meie vaatevälja. Lisaks selgitati, kuidas vahet teha porril ja puukoristajal, nimelt liigub puukoristaja ka pea alaspidi, porr, aga liigub puutüvel ainult alt üles. Elevust tekitasid Eestis elutsevad erinevad tihaseliigid. Sinitihane, rasvatihane ja sabatihane said päris selgeks. Rändetee alustamist plaanisid Kabli lähistel ka laululuiged ja linavästrikud.

Linnujaama töötaja Jaak rääkis, kuidas linde rõngastatakse, kaalutakse, mõõdetakse ja püünisvõrkudesse peletatakse. Lapsed said seda nende jaoks naljakat tegevust ka ise proovida, kui osad lastest lindudeks ja teised ajajateks kehastusid. Kohalolijad jätsid meelde, kuidas toimida, kui märkad murekohta looduses ning mida teha, kui leiad linnu jalarõnga. Number 1313 jäi päeva lõppedes kõigile meelde, sest just sealt saab head nõu, kui märkad looduses midagi tavatut  ega tea, mida peale hakata.

Õppepäeva lõpus kuulsid lapsed muinasjutu vanapagana ning jumala kemplemisest ja otsisid pilliroolt vanakurja hambajälgi. Tõesti, igal taime lehel need olidki.
Linnupäeva lõppedes läksid looduslembusega nakatatud lapsed kodu poole ja uurisid puid, põõsaid ning linde märgates algas arutelu ,et kellega on tegu. Mõnel oli mure ka sellega, et kuidas see vanatühi ikka kõiki pilliroo taimi näksima jõuab.
Artikli kirjutas õpetaja Kaja Lillipuu

Kommentaarid