Teistmoodi koolitunnid Pernova Hariduskeskuses

Terve aprillikuu jooksul külastasid meie kooli algklasside lapsed teistmoodi koolitunde Pernovo Hariduskeskuses ja tehnikamajas. Vahel on tore õppetööga tegeleda ka väljaspool kooli, seda enam, et kodulinn pakub mitmeid toredaid koostöövõimalusi erinevate õppeasutuste vahel.

Raeküla Kooli 2. klasside õpilased käisid hariduskeskuses pidamas „Prügitundi“. Veidra nimega tund oli aga väga tegus ja praktilist laadi. Koolitundides olid lapsed varem vaadanud filme, kuulanud  külalisesinejate loenguid ning meisterdanud prügiskulptuure. Seekord oli aga igal lapsel võimalus ennast testida, et kas ta ikka teab, kuidas prügi  õigesti sorteerida ja mida viia taaskasutuskeskusesse.

Õppetund algas priskest prügikuhilast. Õpetaja suunas lapsi märkama erinevate siltidega “prügikaste“ meie ümber. Ülesandeks oligi igale prügiliigile õige kodu leidmine. Laste virgad näpud sorteerisid hoolega jäätmeid: vaieldi, arutleti ja jõuti üheskoos tõeni. Iga kogumispunkti juures uuriti kõik koos läbi ka õpetaja suunamisel. Toekas kuhi kadus kui nõiaväel-prügi saigi sorteeritud. Tõsi, kõik ei sujunud vigadeta, kuid eks selleks me õpimegi, et päriselus vigu mitte teha. Õpetaja kiitis lapsi, sest olime seni olnud ühed tublimaist. Ning, et kõik ikka ka kodustele rääkimiseks meelde jääks, vaatasime ka filmi prügikäitlusettevõttest “Paikre“. Laste oli põnevust laialt, kummaline küll, et selline teema, mis igapäevaselt väga elevust ei tekitagi, võib olla nii huvipakkuv.

Pärnu Raeküla Kooli 3. klasside õpilased on sel õppeaastal eriti põhjalikult uurinud energia ja elektri teemat. Koos on kuulatud ja kaasa räägitud energia saamise ja elektriks muutmise teemadel, tehtud energiasäästlikkusele ja rohelise energia tootmisele ja kasutamisele üleskutsuvaid plakateid  ja külastatud elektri teemalist praktilist tundi Tehnikamajas. 

Õppetund  õpetaja Kalmeri juhendamisel algas sellega, et lapsed pidid ütlema, kus on nad varem elektriga kokku puutunud. Huvitav küll, aga enamus väitis, et nad polegi elektriga kokku puutunud J Õpetaja selgitas meile, et elektrita me tänapäeval enam elu ette ei kujutaks ning puutume elektriga igapäevaselt kokku, aga peame seda nii enesestmõistetavaks, et ei pööra sellele enam tähelepanu.

Edasi läks asi päris praktiliseks ja lapsed said ise proovida tööd sellise vahva masinaga,  nagu on multimeeter. Veel said  läbi katsetatud ning  selgeks sellised mõisted, nagu takisti, isolaator ja elektrijuht. Koos õpetaja abiga ehitati vooluring ning pandi LEDpirn plinkima. Seda sai arvutis programmiga juhtida.

Lapsed tegutsesid sellise innuga, et unustasid kella ja väsimuse. Kõik said oma töödega valmis ja igaühe leedpirn lõi uhkelt põlema.  Üks tüdruk kirjutas oma tagasisidelehel, et tema sai selle tunniga teada, et elekter ja vooluring ei olegi ainult poistele mõeldud teema, et sellega saavad hakkama suurepäraselt ka tüdrukud.

4. klasside teema oli vesi ja reovesi. Koos õpetaja Merike Palginõmme ja Pernova maja õpetajatega uuriti puhta ja reovee omadusi ning vaadati, kuidas siis reoveest jälle puhas vesi saaks. Lapsed said ka ise katsetada, kui aega– ja vaevanõudev see vee puhastamine on. Siit ka kogemustele tuginev tähelepanek – me peame oma vett säästma  ja mitte raiskama seda ilmaasjata.


On oluline, et lapsed, kes kord saavad suurteks, ei unustaks asju, mis kooliajal on omaks saanud. Ainult nii suudame ellu jääda selles tormavas, raiskavas ja saastavas maailmas.Kommentaarid