Projekti „Säästev tarbimine Pärnu Raeküla Kooli 2.-4. klassides“ viktoriin

29. aprillil toimus meil KIK projekti „Säästev tarbimine Pärnu Raeküla Koolis, 2.-4. klass“ raames viktoriin. Osales 10 võistkonda 2.-4. klassidest. Kuna teemasid käsitleti projektis klassiti, siis olid lapsed oma teadmisi süviti saanud ju vastavate teemade kaupa: 
  • 2. klass – prügi; 
  • 3. klass – energia ja 
  • 4. klass – vesi ja reovesi. 


Seega, et võistkond oleks tugevam ja kõik saaksid võrdselt kaasa rääkida, siis panime kokku segavõistkonnad, kus igast klassist oli üks liige. Küsimusi aitasid koostada kõigi klasside õpetajad ja nad pani kokku ilusaks tervikuks õpetaja Kaja Lillipuu, kelle huvialaks on loodus ning keskkond ja kes juhendas võiduka 2. kohani meie kooli võistkonda ülelinnalisel loodusviktoriinil.

Tulemused:

I koht 2.c Hannaliisa Peenoja; 3.c Martina Juhansoo; 4.b Keidi Viisimaa
II koht 2.c Ingar Umb; 3.c Alex Raud; 4.b Luise Viisut 
III koht 2.c Gerda Timofejev; 3.c Johanna Kivimäe; 4.a Rauno Laas

Kommentaarid