Monday, June 13, 2016

Konverents “Säästev tarbimine Pärnu Raeküla koolis 2.-4. klass“

1. juunil algusega kell 10.00 kogunesid kõik 2.-4. klassi õpilased Raeküla Vanakooli keskusesse, et teha kokkuvõtted  terve veerandi jooksul õpitust ja kogetust. Lapsed olid pidulikud ja veidi ärevil, sest nii mõnelgi tuli oma ettekandega kaaslaste ees esineda.

Konverentsi  juhatas sisse  meie projektijuht Marjaliisa Umb.  Ta võttis kokku kõik vahvad tegemised ja õppekäigud, mis me projekti jooksul kogenud  olime, samas, aga tuletas meile meelde, et oleme selle teemaga kogu aeg tegelenud, eks osalemine projektides „Küünlaümbriste jaht“ ja „Vanapaber pole praht“ õpetavad ju ka meile säästvat tarbimist.

Järgnes 2. a klassi omaloominguline „Prügiräpp“. Kuigi see algas veidi häbelikult, said lapsed varsti hoo sisse ja nautisid esinemist täiega. Teiste klasside koduse prügimajanduse uurimusest tegi kokkuvõtte 2.c klassi õpetaja Kaja Lillipuu ja ülevaate 2. klasside toimetamistest tegi 2.b klassi õpetaja Kersti Kirsipuu.

3. klasside ülevaate õpitust tegi õpetaja Pille Nurk. 3.d klassi elektritarbimise uuringust andis ülevaate õpetaja Stella Vilumets.
Siis järgnes kringlisöömine ja komm põses, väike jalasirutuspaus ning mängud õues.
Samal ajal oli saalis pandud üles vahvad dekoratsioonid ning konverentsi teise poole juhatas sisse lõbus ning hariv näidend „Vapper keefir“ õpetaja Ülle Pääslase juhitud draamaringi esituses. Toreda teatrielamuse said nii vaatajad kui ka näitlejad ise. Konverents jätkus laste koostatud uurimustega ja edasi astusid üles 3.c klassi õpetaja Enel Telve  ja õpilane Johanna Kivimäe  ettekandega „Energia ja meie“.

4. klasside teema „Vesi ja reovesi“ esitlused tõid vaatajateni uurimuse läbi viinud õpilased ise.
4.a klassi ettekande „Kuidas 4.a klassi õpilased kodus vett tarbivad“ esitasid Maria Kõrvemaa ja Elisee Kask.
4.b klassi uurimuse „Vesi ja reovesi“  esitasid Kaisa Kannus, Agneta Kullamäe, Luise Viisut ja Laura-Liisa Tõnn.
Seejärel järgnes kõige põnevam hetk – autasustati tublisid konkursside ja viktoriini võitjaid. Kõik lapsed olid tublisti panustanud ja aktiivsemaid ootas diplom ning auhind.


Oli tore, õpetlik ja kogu projekti kokkuvõttev konverents. Loodame,  et selle õppeaasta jooksul on saanud meie õpilased mitmekülgseid teadmisi tarbimise kohta – oleme õppinud tegema valikuid, kuidas tarbida igapäevaselt nii, et ei tekiks liigselt jäätmeid ja ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike. Oleme teadvustanud omale vajalikkust tegutseda looduse ja elukeskkonna säilimise nimel ning omandanud teadmisi, kuidas seda teha ja kõike seda ühiselt tegutsedes.Teistmoodi koolitunnid Pernova Hariduskeskuses

Terve aprillikuu jooksul külastasid meie kooli algklasside lapsed teistmoodi koolitunde Pernovo Hariduskeskuses ja tehnikamajas. Vahel on tore õppetööga tegeleda ka väljaspool kooli, seda enam, et kodulinn pakub mitmeid toredaid koostöövõimalusi erinevate õppeasutuste vahel.

Raeküla Kooli 2. klasside õpilased käisid hariduskeskuses pidamas „Prügitundi“. Veidra nimega tund oli aga väga tegus ja praktilist laadi. Koolitundides olid lapsed varem vaadanud filme, kuulanud  külalisesinejate loenguid ning meisterdanud prügiskulptuure. Seekord oli aga igal lapsel võimalus ennast testida, et kas ta ikka teab, kuidas prügi  õigesti sorteerida ja mida viia taaskasutuskeskusesse.

Õppetund algas priskest prügikuhilast. Õpetaja suunas lapsi märkama erinevate siltidega “prügikaste“ meie ümber. Ülesandeks oligi igale prügiliigile õige kodu leidmine. Laste virgad näpud sorteerisid hoolega jäätmeid: vaieldi, arutleti ja jõuti üheskoos tõeni. Iga kogumispunkti juures uuriti kõik koos läbi ka õpetaja suunamisel. Toekas kuhi kadus kui nõiaväel-prügi saigi sorteeritud. Tõsi, kõik ei sujunud vigadeta, kuid eks selleks me õpimegi, et päriselus vigu mitte teha. Õpetaja kiitis lapsi, sest olime seni olnud ühed tublimaist. Ning, et kõik ikka ka kodustele rääkimiseks meelde jääks, vaatasime ka filmi prügikäitlusettevõttest “Paikre“. Laste oli põnevust laialt, kummaline küll, et selline teema, mis igapäevaselt väga elevust ei tekitagi, võib olla nii huvipakkuv.

Pärnu Raeküla Kooli 3. klasside õpilased on sel õppeaastal eriti põhjalikult uurinud energia ja elektri teemat. Koos on kuulatud ja kaasa räägitud energia saamise ja elektriks muutmise teemadel, tehtud energiasäästlikkusele ja rohelise energia tootmisele ja kasutamisele üleskutsuvaid plakateid  ja külastatud elektri teemalist praktilist tundi Tehnikamajas. 

Õppetund  õpetaja Kalmeri juhendamisel algas sellega, et lapsed pidid ütlema, kus on nad varem elektriga kokku puutunud. Huvitav küll, aga enamus väitis, et nad polegi elektriga kokku puutunud J Õpetaja selgitas meile, et elektrita me tänapäeval enam elu ette ei kujutaks ning puutume elektriga igapäevaselt kokku, aga peame seda nii enesestmõistetavaks, et ei pööra sellele enam tähelepanu.

Edasi läks asi päris praktiliseks ja lapsed said ise proovida tööd sellise vahva masinaga,  nagu on multimeeter. Veel said  läbi katsetatud ning  selgeks sellised mõisted, nagu takisti, isolaator ja elektrijuht. Koos õpetaja abiga ehitati vooluring ning pandi LEDpirn plinkima. Seda sai arvutis programmiga juhtida.

Lapsed tegutsesid sellise innuga, et unustasid kella ja väsimuse. Kõik said oma töödega valmis ja igaühe leedpirn lõi uhkelt põlema.  Üks tüdruk kirjutas oma tagasisidelehel, et tema sai selle tunniga teada, et elekter ja vooluring ei olegi ainult poistele mõeldud teema, et sellega saavad hakkama suurepäraselt ka tüdrukud.

4. klasside teema oli vesi ja reovesi. Koos õpetaja Merike Palginõmme ja Pernova maja õpetajatega uuriti puhta ja reovee omadusi ning vaadati, kuidas siis reoveest jälle puhas vesi saaks. Lapsed said ka ise katsetada, kui aega– ja vaevanõudev see vee puhastamine on. Siit ka kogemustele tuginev tähelepanek – me peame oma vett säästma  ja mitte raiskama seda ilmaasjata.


On oluline, et lapsed, kes kord saavad suurteks, ei unustaks asju, mis kooliajal on omaks saanud. Ainult nii suudame ellu jääda selles tormavas, raiskavas ja saastavas maailmas.Thursday, June 9, 2016

Projekti „Säästev tarbimine Pärnu Raeküla Kooli 2.-4. klassides“ viktoriin

29. aprillil toimus meil KIK projekti „Säästev tarbimine Pärnu Raeküla Koolis, 2.-4. klass“ raames viktoriin. Osales 10 võistkonda 2.-4. klassidest. Kuna teemasid käsitleti projektis klassiti, siis olid lapsed oma teadmisi süviti saanud ju vastavate teemade kaupa: 
  • 2. klass – prügi; 
  • 3. klass – energia ja 
  • 4. klass – vesi ja reovesi. 


Seega, et võistkond oleks tugevam ja kõik saaksid võrdselt kaasa rääkida, siis panime kokku segavõistkonnad, kus igast klassist oli üks liige. Küsimusi aitasid koostada kõigi klasside õpetajad ja nad pani kokku ilusaks tervikuks õpetaja Kaja Lillipuu, kelle huvialaks on loodus ning keskkond ja kes juhendas võiduka 2. kohani meie kooli võistkonda ülelinnalisel loodusviktoriinil.

Tulemused:

I koht 2.c Hannaliisa Peenoja; 3.c Martina Juhansoo; 4.b Keidi Viisimaa
II koht 2.c Ingar Umb; 3.c Alex Raud; 4.b Luise Viisut 
III koht 2.c Gerda Timofejev; 3.c Johanna Kivimäe; 4.a Rauno Laas

Õppereis Tallinna Energia Avastuskeskusesse

22.aprillil 2016.a käisid kolmandad klassid projekti „Säästev tarbimine Pärnu Raeküla Kooli 2.-4. klassides“, mida rahastab SA Keskkonna Investeeringute Keskus,  raames Tallinna Energia Avastuskeskuses, kus õpetati säästlikku tarbimist ja tutvustati taastuvenergia võimalusi.

Kohale jõudes jaotati  õpilased gruppidesse, üks grupp alustas õpitoas laternate meisterdamist,  teine  viidi samaaegselt giidi juhendamisel majaga tutvuma.

Laternate meisterdamine algas paberite lõikamisega, mille sisse kinnitati teibiga väike patarei ja pirnike. Toredad valgusallikad said valmis, nendega võib maa-alusesse kaevandusse seiklema küll minna. Seejärel  tutvustati lastele energialiike. Taastuva energia allikatena tutvustati tuule-, vee- ja päikeseenergiat. Tuuleenergia on taastuva energia allikas, sest nii kaua, kuni päike paistab, on meie planeedil ka tuul.

Jälgisime elektrienergia tootmise protseduuri. Vaatasime filmi põlevkivi  tekkimisest, kus saime teada, et põlevkivi on pruuni või musta värvi settekivim, mis  koosneb mittetäielikult lagunenud orgaanilisest ainest, milleks on vetikate ja bakterite jäänused. Lisaks on selles kivimis mitmesuguseid mineraale. Lapsed üllatusid, kui said kätte võtta põlevkivitükikese – see oli kerge!

Vaatasime ja katsusime suurt auruturbiini, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks. Nägime, kuidas jõuab elekter meie kodudesse.

Saime ka proovida staatilise elektri  võlujõudu – juuksed tõusid püsti. Küll see oli lõbus vaatepilt!
Kõige põnevam  oli aga välgu tekkimist  vaadata. Masin tegi valju häält, lisaks  elektri pragisemine – see kõik kokku  tekitas mõnes lapses lausa hirmu. Aga kokkuvõttes oli see kõik vahva!

Majas ringi liikudes jõudsime ruumi, milles saime tunda end mesilastena. Samas oli ka väga suur viinamäetigu, kes köitis laste tähelepanu pikemaks ajaks. Tore oli jälgida ka valguse murdumist. Poisid uurisid hoolega, kuidas see kiir ikkagi murdub, aga esialgu jäi see veel arusaamatuks.  Eks tuleb veel koolis käia ja tarkust koguda.
Keldrikorrusel  meeldis enim võimalus oma hääle levimist kuulata. Sai palju nalja, kui masin häälega vigureid tegi.

Kolm tundi  möödus kui linnutiivul ning peagi asusime Lennusadam poole teele. Kui Tallinna Energia ja Avastuskeskus oli lastele uudne, siis  Lennusadamas olid paljud mitmendat korda ja teadsid täpselt, mis neid köidab ja kuhu esmajärjekorras sammud seada.

Ka siin toimusid töötoad, kus lapsed mõõtsid laevade pikkusi, otsisid hukkunud laevu ning erinevaid meremärke põrandakaardil.

Tegevust jätkus  siingi mitmeks tunniks: käisime allveelaevas, mudellaevu ja lennusimulaatorit juhtimas, kuulipildujaga lennukeid tulistamas, tanke, kahureid  ja muid laskeriistu uurimas. Kai ääres seisis saja-aastane aurik-jäämurdja Suur Tõll, mis on Eesti kõige vanem ja väärikam muuseumlaev.


Päeva lõppedes teatasid osad lapsed, et nad ei olegi väsinud. Lapse said rohkesti teadmisi ja kogemusi juurde.  Reis Tallinnasse oli sündmusterohke ja meeldis kõigile.
Keskkonnateemaliste plakatite konkurss „Säästev tarbimine Pärnu Raeküla Kooli 2.-4. klassides“

KIKi projekti „Säästev tarbimine Pärnu Raeküla Koolis, 2.-4. klass“ raames toimuvad üritused ja tegevused on meie kooli algklasside lapsed jäägitult pannud tegutsema, mõtlema ja ütlema nii, et meie bioloogiline jälg keskkonnale võimalikult nõrk ja märkamatu jääks.  Kui olime meisterdanud prügiskulptuure ja käinud praktilisi teadmisi täiendamas Pernovo loodus- ja tehnikamajas, toimus meil klassides plakatite konkurss, kus kõik õpilased said rakendada praktilisi teadmisi, mis kogutud nii loodustunnist, elu jooksul kui ka projekti käigus. Võistlejad olid väga loomingulised, andes on sõnumit edasi nii joonistuste, eriliigiliste materjalide kui ka hoiatavate sõnumite kaudu. Võistlustöid laekus igast klassist -  oli nii üksikautoreid, rühmatöid kui ka terve klassi ühisplakateid. Valitud teema sõltus klassi projektis kinnitatud üldteemast: 2. klassid hoiatasid liigprügi tekitamise eest ja kutsusid vaatajaid üles prügi sorteerima ja tarbima mõistlikult. 3. klasside teemaks oli energia ja nemad õhutasid inimesi kasutama energiat säästlikult ja tarbima rohkem taastuvenergiat. 4. klasside teema oli vesi ja reovesi ja ka nemad pöörasid oma plakatites rõhku sellele, kuidas iga inimene saab kaasa aidata sellele, et me magedat vett tarbiksime säästlikumalt ja ei reostaks oma veekogusid. 

Tulemused olid järgmised:

2.a klass             kollektiivtöö „Sorteeri prügi iga päev!“
2.b klass             I koht      Brith Eliis Tähiste, Hanna –Mirell Sinivee ja Elisabet Saue  „Sorteerime prügi!“
                           II koht     Laura Sõstar, Tanner Tilk  ja Iti Mirt Kuningas            „Ära reosta loodust!“
                           III koht    Katiriin Linno, Laura Brikkel ja Andeli  Kumer „Teeme maailma puhtamaks!“
2.c klass             kollektiivtöö „Hoia loodust!“
3.a klass             I koht      Markkus-Oliver Ollo, Martin Mäe ja Brian Mäevälja „Roheline energia!“
                           II koht     Karoli Küpar,  Jaan Aiaots ja Indrek Reile „Kasuta rohelist energiat!“
                           III koht    Dan – Martin Lass ja  Kristjan Endrik Talts „Kas kütad ikka veel bensiiniga?“
3.b klass             I koht      Rudolf Tamm  „Roheline energia ei lõpe iial!“
                           II koht     Lisett Ilves  „Energia“
                           III koht Reti Reidla „Hoiame loodust!“
3.c klass             I koht Lisandra Aaslaid „Säästa elektrit – tarbi mõistlikult!“
                           II koht Terje-Teele Taveter „Elektrienergia säästmine!“
                           III koht Martina Juhansoo „Soovitused elektrienergia säästvaks tarbimiseks“
3.d klass             kollektiivtöö „Hoia loodust!“
4.a klass             I koht      Maria Kõrvemaa ja Hanna – Simona Sirg „Ära jäta vett jooksma…!“
                           II koht     Birgit Nurmberg  „Ära mängi tikkudega..!“
                           III koht    Agnes Muhu „Kui pesed hambaid, siis ära jäta kraani jooksma!“
4.b klass             I koht      Kaisa Kannus  „Säästa vett, päästa vett!“
                           II koht     Keidi Viisimaa     „Vesi karjub „Appi!““
                           III koht    Agneta Kullamäe  „Vett pole lõpmatult! Hoia seda!“

Alljärgnevalt mõned näited töödest:Raeküla Kooli külastas vares

Raeküla koolis on alati olnud au sees loodushoidev suhtumine. Tänavu tegelevad loodushoiu ja säästlikkusega süsteemsemalt kooli kõige pisemad. Eks keskkonnaalase teadlikkuse kasvule aita ikka kaasa, kui juba maast madalast sellekohaseid teadmisi saadakse. Sel korral lendas koolilastele külla vares Paikrest, kes õpetas kuulajaile, kuidas mitte tekitada palju prügi ning kuidas tekkinud prahti õigesti sorteerida, et seda taasringlusesse saaks saata. 

Reede hommikul jõudis väsimatu vares tugevast vastutuulest hoolimata Raeküla Kooli. Temaga koos oli tulnud ka abiline Kristi. Vares oli kaasa toonud ka väikesed värvilised prügikastid, mis kõik kandsid isemoodi silte. Silt ütles millisesse kasti, millist sorti prahti tuleb panna. Kui prügikastidega oli tutvus tehtud, said lapsed väikese ülevaate sellest, mis saab sorteeritud prügist edasi. Suur oli imestus, kui kuuldi, et plastpudelist võib saada fliisjakk ning kulunud autokummist pehme kate mänguväljakule. Heldimust tekitas seegi, et Räpinas tehakse vanast paberist uut, ilma et puudelt peaks elu võtma. 

Väga tähtis oli teave ohtlikest jäätmetest ja elektroonikaseadmetest, mille koht pole mitte tavalises prügikastis, vaid need tuleb viia Raba tänaval asuvasse jäätmejaama. Seal tegeletakse nendega edasi ja suunatakse jällegi ümbertöötlusesse.

Õige põnev oli aga maisist valmistatud kilekott, mis looduses laguneb ega ole surmalõksuks loomadele, lindudele. Lapsed sai ka oma käega katsuda, milline on kokkupressitus sorteeritud prügi.

Kui teoreetilised teadmised olid omandatud, siis oli aeg hakata neid ka praktikasse rakendama. Saali põrandale kallati kummuli suur prügikott. Hetkeks tekkis seesuguse tembu peale laste hulgas nõutu vaikus. Kui aga Vares ja abiline selgitasid, et nüüd lähebki prügi sorteerimiseks, oli soovijaid kohe küllaga. Kõik said oma teadmisi proovida. Vigu sorteerimisel ei tehtud ning värvilised prügikastid said igaüks oma kõhutäie.

Lõpetuseks kutsus Vares lapsed ühispildile ja kinkis neile pliiatsid, millel olev kiri kutsub inimesi prügi sorteerima. 

Säästkem siis loodust ja vaadakem kõik üheskoos, et õige prügi jõuaks õigesse kasti. Raeküla Koolis see juba nii on.